Blog

Czym jest podatek od sprzedaży działki?

Podatek od sprzedaży działki jest kluczowym podatkiem, który musi uiścić sprzedawca, ale i nabywca. Wysokość podatku zależy od ceny nabycia danej nieruchomości. Jego obliczenie opiera się zatem na cenie i obowiązującej stawce podatkowej. Opłata ta może być istotnym czynnikiem, który bierze się pod uwagę przy nabyciu działki.

 

Kiedy zapłacisz podatek od sprzedaży nieruchomości?

Podatek od sprzedaży nieruchomości, w tym działek, obowiązuje m.in. przy sprzedaży całej nieruchomości lub praw wieczystych użytkowania gruntów. Podatek ten jest pobierany przez urząd skarbowy od sprzedającego. W 2023 roku stawka podatku wynosi 19% uzyskanego dochodu ze sprzedaży. Warto jednak pamiętać, że obowiązek podatkowy spoczywa w tym przypadku również na kupującym. Transakcje tego typu, dokonywane przez osoby fizyczne, podlegają bowiem opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnej (stawka wynosi 2% wartości transakcji).

Sprzedaż działki nie zawsze jest łatwym zadaniem i może rodzić pewne problemy. Dlatego nasze biuro nieruchomości w Chełmnie oferuje kompleksową pomoc na każdym etapie tego procesu. Zapraszamy!

 

Kiedy nie trzeba płacić podatku od sprzedaży działki?

Nie trzeba płacić podatku od sprzedaży działki, jeśli nieruchomość ta była w posiadaniu sprzedającego co najmniej 5 lat. Okres ten liczy się od końca roku, w którym działka została nabyta.

Wynika to z faktu, że po upływie tego okresu nabywca uzyskuje zwolnienie od podatku od zysków kapitałowych.

Danina ta nie będzie również obowiązywać w sytuacji, gdy środki finansowe uzyskane w wyniku transakcji zostaną w całości przeznaczone na własne cele mieszkaniowe. Może to być: dom, mieszkanie, grunt pod budowę, ale również prace remontowe lub przebudowa. Musi to jednak mieć miejsce w ciągu 3 najbliższych lat od daty sprzedaży.