zmień widok ofertzmień widok ofertzmień widok ofertoferty nieruchomości na sprzedaż

sortuj
Na sprzedaż działka z WZ Nowawieś Chełmińska
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

Nowawieś Chełmińska,

74 900 | 1769 m2
nr oferty: 617/CNR/OGS

OFERTA TYLKO U NAS !! KUPUJĄCY NIE PŁACI PROWIZJI !! Na sprzedaż nieruchomość gruntowa, położona w miejscowości Nowawieś Chełmińska, gmina Chełmno, powiat Chełmiński, województwo Kujawsko-Pomorskie. Działka o powierzchni 1769 m2. Dla nieruchomości została wydana Decyzja o Warunkach Zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Funkcja , formy i zagospodarowanie terenu: Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, budynek mieszkalny , wolnostojący. Powierzchnia zabudowy budynku - max 200 m2 Liczba kondygnacji - max II nadziemne. Szerokość elewacji frontowej - max . 22,0 m. Geometria dachu - dach dwuspadowy o kącie nachylenia połaci dachu 25-45 stopni. Wysokość głównej kalenicy - max. 9,5 m. Wysokość do okapu od projektowanego terenu - max. 4,5m. Kanalizacja - przydomowa, ekologiczna oczyszczalnia ścieków. Media : w drodze. Bardzo ładne położenie nieruchomości. Cicha i spokojna lokalizacja. Dojazd drogą gminną, następnie drogą wewnętrzną. Serdecznie polecam i zapraszam na prezentację nieruchomości !! Więcej informacji pod nr telefonu: Monika 698-003-093 i w Biurze Nieruchomości w Chełmnie przy ul. Rynek 19. Dla chętnych oferujemy wsparcie w zakresie czynności finansowych oraz formalno-prawnych. Współpracujemy z biurami notarialnymi oraz doradcami finansowymi, którzy zaoferują najkorzystniejsze warunki kredytu lub pożyczki hipotecznej dopasowanej do Państwa potrzeb. Pokażemy parametry i koszty pozyskania kredytu oraz możliwości jego zabezpieczenia. Nasze działania mają na celu maksymalne uproszczenie procedur kredytowych dla naszych klientów, którzy chcą posiadać własną nieruchomość. Obszar współpracy związany jest nie tylko z bankami, ale też notariuszami, rzeczoznawcami majątkowymi, agentami ubezpieczeniowymi, geodetami oraz tłumaczami przysięgłymi. Działania te mają na celu zapewnienie Państwu bezpieczeństwa i sprawnej obsługi każdej transakcji. Prowadzimy proces transakcji posprzedażowej. Działamy na rynku nieruchomości ponad 14 lat! Pośrednik odpowiedzialny zawodowo za wykonanie umowy pośrednictwa: Monika Śliwińska-Warnke (licencja nr: 21577). Zarządca Nieruchomości Monika Śliwińska-Warnke (licencja nr: 27307). Niniejsze ogłoszenie jest wyłącznie informacją i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego.

Na sprzedaż duża działka budowlana !
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

Chełmno,

219 000 | 2261 m2
nr oferty: 615/CNR/OGS

OFERTA TYLKO U NAS !! KUPUJĄCY NIE PŁACI PROWIZJI !! Na sprzedaż nieruchomość gruntowa położona w Chełmnie przy ul. Gorczyckiego. Nieruchomość składa się z trzech działek ewidencyjnych o łącznej powierzchni 2261 m2. Media: woda, prąd, kanalizacja, gaz w drodze przy działce. Działka od ulicy Gorczyckiego objęta jest Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego, który ustala: Przeznaczenie podstawowe: - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojaca parametry i wskazniki kształtowania zabudowy: a) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy - 40%; b) udział powierzchni biologicznie czynnej minimum 40% powierzchni wydzielonej działki budowlanej; c) wysokosc zabudowy do 9m; d) wysokosc dla budynkow gospodarczych, garazowych do 5m; e) dachy wielospadowe; f) dla budynkow gospodarczych, garazowych dopuszcza sie dachy płaskie; w zakresie warunkow podziału nieruchomosci i parametrow działki budowlanej: a) minimalna szerokosc frontu wydzielanej działki budowlanej wynosi 20 m; b) minimalna powierzchnia wydzielanej działki budowlanej wynosi 750 m2; c) dopuszcza sie inne parametry niz okreslone w lit a i b jedynie w celu wydzielenia działki pod drogi wewnetrzne, zgodnie z §13 ust.1 pkt 2; w zakresie ochrony srodowiska, przyrody, krajobrazu kulturowego: a) obowiazek zachowania poziomu hałasu zgodnie z przepisami odrebnymi jak dla terenow przeznaczonych pod zabudowe mieszkaniowa; b) teren zlokalizowany jest w czesci w granicach głownych krawedzi doliny rzeki Wisły i rzeki Browiny, zgodnie z rysunkiem planu; c) w granicach głownych krawedzi doliny rzeki Wisły i rzeki Browiny ustala sie: - utrzymanie dotychczasowego, historycznego ukształtowania terenu ze znacznym ograniczeniem zmian wistniejacej zieleni, zdopuszczeniem niezbednych zmian zwiazanych zlokalizowaniem budynkow, urzadzen sieci infrastruktury technicznej oraz obsługi komunikacyjnej; - zakaz lokalizacji dominant wysokosciowych; w zakresie ochrony krajobrazu i dziedzictwa kulturowego, zabytkow oraz dobr kultury wspołczesnej: a) cały teren zlokalizowany jest w strefie `E` ochrony ekspozycji zespołu staromiejskiego; b) w strefie `E` ochrony ekspozycji zespołu staromiejskiego: - zakaz wznoszenia dominant wysokosciowych; - zakaz tworzenia przesłon widokowych z zieleni wysokiej; - zakaz budowy ogrodzen pełnych oraz wszelkich z prefabrykatow betonowych; w zakresie obsługi komunikacyjnej, ustala sie obsługe komunikacyjna z drogi oznaczonej na rysunku planu symbolem 5K 01KDL; obowiazek zapewnienia minimum 2 miejsc postojowych na działke budowlana, wliczajac miejsca garazowe. Działka od ulicy Charbrowej: Przeznaczenie podstawowe: tereny zieleni (skarpy). Dopuszczalne obiekty i urzadzenia towarzyszace: sciezki piesze. Rodzaj działan: adaptacja i ochrona. Warunki ochrony, nakazy i zakazy: a)zakaz lokalizacji wszelkiej nowej zabudowy; b)zakaz wznoszenia ogrodzen; c)ochrona wod rzeki Browina; Bardzo dobra lokalizacja, spokojna okolica. Serdecznie polecam i zapraszam na prezentację nieruchomości !! Więcej informacji pod nr telefonu: Monika 698-003-093 i w Biurze Nieruchomości w Chełmnie przy ul. Rynek 19. Dla chętnych oferujemy wsparcie w zakresie czynności finansowych oraz formalno-prawnych. Współpracujemy z biurami notarialnymi oraz doradcami finansowymi, którzy zaoferują najkorzystniejsze warunki kredytu lub pożyczki hipotecznej dopasowanej do Państwa potrzeb. Pokażemy parametry i koszty pozyskania kredytu oraz możliwości jego zabezpieczenia. Nasze działania mają na celu maksymalne uproszczenie procedur kredytowych dla naszych klientów, którzy chcą posiadać własną nieruchomość. Obszar współpracy związany jest nie tylko z bankami, ale też notariuszami, rzeczoznawcami majątkowymi, agentami ubezpieczeniowymi, geodetami oraz tłumaczami przysięgłymi. Działania te mają na celu zapewnienie Państwu bezpieczeństwa i sprawnej obsługi każdej transakcji. Prowadzimy proces transakcji posprzedażowej. Działamy na rynku nieruchomości ponad 14 lat! Pośrednik odpowiedzialny zawodowo za wykonanie umowy pośrednictwa: Monika Śliwińska-Warnke (licencja nr: 21577). Zarządca Nieruchomości Monika Śliwińska-Warnke (licencja nr: 27307). Niniejsze ogłoszenie jest wyłącznie informacją i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego.

Na sprzedaż działki budowlane Kijewo Królewskie !
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

Kijewo Królewskie,

45 315 | 855 m2
nr oferty: 614/CNR/OGS

KUPUJĄCY NIE PŁACI PROWIZJI !! Na sprzedaż działka położona w miejscowości Kijewo Królewskie, gmina Kijewo Królewskie, powiat Chełmiński, województwo Kujawsko-Pomorskie. Nieruchomość o powierzchni 855 m2. Działka objęta jest Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego, który ustala: Przeznaczenie terenów: 1/ podstawowe- zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna 2/ uzupełniające- nieuciążliwa działalność gospodarcza Dla terenów ustala się: 1/ dopuszczenia realizacji nowej zabudowy gospodarczej i garażowej również na granicy sąsiednich działek budowlanych, o ile zabudowa ta będzie stanowiła łącznie jednorodną formę architektoniczną 2/ zakaz działalności gospodarczej powodującej obniżenie standardu warunków mieszkaniowych 3/ zabudowę działek wolnostojącym budynkami mieszkalnymi - jednorodzinnymi z garażami Na terenach ustala się zasady i warunki zabudowy: 1/ utrzymanie zbliżonego charakteru architektonicznego zabudowy w obrębie poszczególnych terenów 2/ zabudowa gospodarcza i garażowa jednokondygnacyjna 3/ dachy płaskie lub dwuspadowe z wykluczeniem kąta ostrego w kalenicy dachu, z dopuszczeniem dachów jednospadowych na budynkach gospodarczo-garażowych 4/ zaleca się rezygnację z podpiwniczenia budynków Część działki oznaczona jest jako odcinki systemu gminnych ulic dojazdowych oraz wewnętrzne drogi dojazdowe. Media : w drodze. Bardzo ładne położenie nieruchomości, dobry dojazd do sprzedawanej nieruchomości . Cicha i spokojna lokalizacja . Możliwość zakupu większej działki. Serdecznie polecam i zapraszam na prezentację nieruchomości !! Więcej informacji pod nr telefonu: Monika 698-003-093 i w Biurze Nieruchomości w Chełmnie przy ul. Rynek 19. Dla chętnych oferujemy wsparcie w zakresie czynności finansowych oraz formalno-prawnych. Współpracujemy z biurami notarialnymi oraz doradcami finansowymi, którzy zaoferują najkorzystniejsze warunki kredytu lub pożyczki hipotecznej dopasowanej do Państwa potrzeb. Pokażemy parametry i koszty pozyskania kredytu oraz możliwości jego zabezpieczenia. Nasze działania mają na celu maksymalne uproszczenie procedur kredytowych dla naszych klientów, którzy chcą posiadać własną nieruchomość. Obszar współpracy związany jest nie tylko z bankami, ale też notariuszami, rzeczoznawcami majątkowymi, agentami ubezpieczeniowymi, geodetami oraz tłumaczami przysięgłymi. Działania te mają na celu zapewnienie Państwu bezpieczeństwa i sprawnej obsługi każdej transakcji. Prowadzimy proces transakcji posprzedażowej. Działamy na rynku nieruchomości ponad 14 lat! Pośrednik odpowiedzialny zawodowo za wykonanie umowy pośrednictwa: Monika Śliwińska-Warnke (licencja nr: 21577). Zarządca Nieruchomości Monika Śliwińska-Warnke (licencja nr: 27307). Niniejsze ogłoszenie jest wyłącznie informacją i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego.