Co powinna zawierać umowa najmu mieszkania?

Posiadanie mieszkania na wynajem przynosi ze sobą wiele korzyści, ale wiąże się też z odpowiedzialnością. Przede wszystkim trzeba zadbać o wszelkie kwestie prawne. Przed wieloma nieprzyjemnymi sytuacjami, właściciela mieszkania, może uchronić odpowiednio skonstruowana umowa najmu. Kilka elementów, powinno zostać w niej umieszczone, dzięki temu obie strony umowy będą zabezpieczone. Warto się z nimi zapoznać!

 

Podstawowe elementy, które powinna zawierać umowa najmu

Umowa najmu musi zostać sporządzona w dwóch jednakowych egzemplarzach. Jeden trafia do właściciela nieruchomości, a drugi do najemcy. Można ją przygotować samodzielnie lub z pomocą prawników. Niezależnie od wybranej opcji, powinny się w niej pojawić elementy, takie jak:

 • data i miejsce zawarcia umowy;
 • dane obu stron;
 • okres obowiązywania umowy;
 • informacje dotyczące mieszkania;
 • wysokość czynszu, terminy i metoda opłacania;
 • prawa i obowiązki, które dotyczą obu stron umowy;
 • podpisy obu stron.

W niektórych przypadkach mogą być to wystarczające informacje. Jednak dla pełnego bezpieczeństwa, warto zawrzeć jeszcze kilka istotnych elementów.

 

Jakie dodatkowe zapisy powinny znaleźć się na umowie najmu?

Osoba wynajmująca mieszkanie może wprowadzić jeszcze dodatkowe postanowienia dotyczące przedmiotu najmu. Służą one zabezpieczeniu mienia przed nieuczciwymi najemcami. Na umowie wynajmu mieszkania mogą się znaleźć elementy, takie jak:

 • informacje dotyczące kaucji zwrotnej;
 • dodatkowe opłaty i ich składowe, a także metody i terminy ich uiszczania;
 • wykaz lokatorów (jeżeli jest taka potrzeba);
 • warunki opłacania rachunków generowanych w trakcie trwania umowy;
 • wykaz załączników, np. dokumentacja nieruchomości, protokół zdawczo-odbiorczy, itp.

Na umowie mogą znaleźć inne zapisy. Zależy to od zaleceń prawnika lub potrzeb właściciela mieszkania.